Giv trivsel højest prioritet - 

det fortjener vi alle

Mari-Ann Stavnshøj
Trivsel skaber Arbejdsværdi

Det tiltrækker medarbejdere, og får dem til at blive. Det skaber bedre samarbejde, større effektivitet, mindre stress og sygefravær og højere grad af kreative gode løsninger. Det påvirker dem I har ansvaret for, og få andre til at sige ”Hvor er I gode”.

Trivsel smitter af på alt og alle. 

Det er kun for arbejdspladser, som har et oprigtigt ønske om, at skabe trivsel og værdi for sig selv og andre.

Trivsel skaber Livsværdi

Det giver mulighed for at hjælpe andre med at trives - privat og på arbejde, fordi andres trivsel afhænger af din.

Du kan være den faktor som gør, at andre føler sig godt tilpas og det vil give dig oplevelsen af, hvor værdifuld du kan være for andre. 

I at skabe trivsel indgår tre super powers tilsat to krydderier

Et NytPerspektiv som vender tingene på hovedet og derfor giver nye vinkler og indsigter. Med nye perspektiver kan vi skabe nye resultater - som Einstein sagde "du kan ikke løse problemer med den samme tankegang som skabte dem".

HeartMath® er forskningsbaseret metoder til at skabe kontakt til hjertet (også helt fysisk). Det skaber banebrydende resultater, for det giver den enkelte mulighed for at selvmestre eller selvregulere sine følelser og tanker.  Det er en forudsætningen for at skabe trivsel.

Tumlinge® filosofien som handler om, hvordan man kan komme tilbage i balance også, når man er ved at vælte helt (Tumlingen er det legetøj, som ikke kan vælte)

med disse tre super powers bliver det lettere at give slip, have overskud, gå på mod, handlekraft og påvirke andre positivt - alle vigtige elementer i trivsel.
Men hvad er de to krydderierne?

Krydderi et er såmænd mig Mari-Ann Stavnshøj, som guider, vise nye veje, give masser af eksempler og kærlige skub. Jeg skaber et trygt og sikkert rum for udvikling, hvor indsigter, forståelser og værktøjer giver mulighed for større trivsel.

Gennem min historie har jeg lært at skabe nye ståsteder, nye perspektiver på fastlåste historier, og hvordan vi kan komme i kontakt med hjertes visdom. Jeg har udviklet Tumlinge filosofien og 5 trin til at kunne stå i vores værdighed.

Krydderi to er den indianske visdom. Den sniger sig ind i undervisningen, foredrag og coaching for den har så meget at give. Som jeg plejer at sige, så er der stor overensstemmelse mellem det som HeartMath kommer frem til, at vi kan skabe af positive resultater, det at evne at være en tumling og den visdom som indianerne bar med sig.

Skab værdi

Det er så vigtigt, at vi begynder at arbejde med vores livsværdi og arbejdsværdi (arbejde er mange ting, ikke kun lønnet arbejde). 

Livsværdi: Føler du at dit liv har værdi? - både for dig selv og for dine relationer?

Arbejdsværdi: Føler du, at du giver værdi på din arbejdsplads? Det både fagligt og som leder/kollega, men også om du oplever at have værdi menneskeligt.

Hvorfor disse 2 begreber? Jo for når vi oplever at have værdi, kan vi stå i vores værdighed. Og når vi står i vores værdighed, bliver vi ikke så påvirket af andres adfærd. Vi har en høj grad af selvmestering og ved, at vi kan påvirke andre positivt.

Når vi kigger på ordet værdighed indeholder det også ordet Værdi og Værd. Det vil sige, at vi har en høj standard for, hvad vi står for og hvordan vi står for det. 

Arbejdspladser består af individer med hver deres tanker og følelser

Men da vi ikke hænger vores måde at være på, på knagen sammen med frakken, når vi møder ind på arbejde, får vores opfattelse af andre og os selv en stor betydning for samarbejdet og værdien af arbejdet.
Med nye perspektiver kan vi skabe nye måder at tænke og føle på, så dynamikken ændre sig. Så er du tilfreds med, hvordan samarbejdet og trivslen er i dag eller er det tid til forandring? 
Lær de 5 trin i personlige og fælles kompetencer alle medarbejdere bør mestre, for at skabe arbejdsglæde og arbejdsværdi

Dig Personligt - Vil du gerne sikre dig, at andre kan lide dig?

Håbløst - ja, du læste rigtigt, det er håbløst. Og for øvrigt hårdt arbejde. Spørgsmålet er om du kan lide dig, om du står i dig selv på en god og værdig måde og bliver respekteret for det. Hvis du er pleasere, så bliver du lidt usynlig. Din hjælp bliver taget imod, men du føler dig ikke respekteret. 
Det kan ændres - tør du?
Lær de 5 trin til, hvordan du kan stå ved dig selv på en god måde og som skaber respekt.

Andre siger fra "Arbejdspladser"

(Klik her for flere referencer)

Sydfyns El bruger det stadig

"Det må du gerne for vi fik meget ud af dagen og det der blev igangsat lever stadig og har selvfølgelig udviklet sig. Mange hilsner Steen"

Sådan skrev lederen fra Sydfyns el til mig i juni 2018, da jeg spurgte om jeg måtte bruge nedenstående tekst fra hans mail fra 2013:     

"Vi vil i denne uge følge op på dagen og afslutte det om det videre forløb, som du igangsatte.Som jeg har hørt det har alle haft en udbytterig dag med fint indhold. Det kan vi helt sikkert komme videre med.
Den facon og person du er passede godt til det og var medvirkende til, at vi nåede så langt. Det vil vi tage med til en anden gang."

Steen - Sydfyns El

Daginstitutionen Dragen fik en god start på personale weekenden

Tak Mari-Ann for et inspirerende oplægsindhold til vores personaleweekend og fordi det lykkedes dig at sammensætte et nærmest umuligt program, hvor meget skulle indeholdes i løbet af få timer. Med det kunne du - og personalet har udtrykt stor tilfredshed.

Vi synes det var relevant, tankevækkende, sjovt og inspirerende - der var kul på, og du fik skabt rammerne for et meget trygt arbejdsmiljø til den følgende dag, hvor vi skulle arbejde koncentreret med de pædagogiske læreplaner. 

Kort sagt: Vi opnåede sammen med dig, positiv indstilling, arbejdsglæde og et smil på læben hos alle.

Anne Uhre - Leder i Daginstitution Dragen

Andre siger fra "Dig personligt"

(Klik her for flere referencer)

Karin blev mere autentisk

Jeg er blevet langt bedre til at stå ved mig selv

I stedet for at fortrænge sider af min personlighed er jeg blevet mer autentisk og troværdig. 

Jeg er ikke længer så kritisk overfor mig selv, og jeg kan sætte grænser overfor andre.

Det betyder, at jeg er langt mere afslappet og tror på, at jeg kan ting, som jeg før anså for udelukket.

Anna blev mere fri

Jeg er på vej til at blive den person, som jeg i virkeligheden er

Jeg kan ikke understrege nok betydningen af Mari-Anns coaching. 

Jeg plejede at stresse over de mindste ting i mit liv. Jeg havde fuldstændigt glemt at lytte til min indre stemme og skelne mellem andres mening og min egen.

I dag kan jeg sige, at jeg er mere eller mindre fri af det gamle mønster af katastrofe-tanker. Hvis de viser sig fra tid til anden, har jeg nu effektive værktøjer til at stoppe dem.

Jeg kender turen fra at være fastlåst til at få Arbejdsværdi og Livsværdi fra eget liv

Det utrolige var, at selv banale ting kunne få mig til, at føle mig lige så fastlåst, det var ikke kun de store ting.

Jeg tænkte ikke på det som, at jeg var fastlåst. For mig var det mere et spørgsmål om min oplevelse af uretfærdighed, som holdt liv i konflikter, muggen i krogene og stressen.   

Men på et tidspunkt var det nok. Utallige uddannelser og coaching timer senere kunne jeg se, hvordan jeg kunne gå fra fastlåst til at få arbejdsværdi og livsværdi. Det var, som at få den energi tilbage, som havde været bundet i fastlåstheden.

Jeg oplever nu, hvordan mindre og mindre går mig på, at jeg kan takle andres adfærd konstruktivt, og så er jeg blevet i rigtig godt humør.  

Med Tumlinge® filosofien (som du kan læse om her), og HeartMath® (som jeg har skrevet om her) kan der skabes et NytPerspektiv på hvordan trivsel kan skabes.

Vil du være med til at skabe overskud, gåpåmod, handlekraft og glæde, så kontakt mig og lad os se, hvordan jeg kan hjælpe dig personligt eller jer på arbejdspladsen.

Genvej til trivsel - NytPerspektiv
    Mange hilsner,  Mari-Ann Stavnshøj
Livsudforsker - Mentor - Trivselskonsulent

Inspiration - læs blogindlæg og artikler

>