Mari-Ann Stavnshøj

Kan du huske Tumlingen?

Tumlingen er legetøjsfiguren, som altid rejser sig op, når man basker til den. 

En dag brugte jeg en tegning af en Tumling til en workshop om “10 veje til lykken”. Min lillebror deltog og tog mange nye forståelser med sig hjem. Han var lidt i krise, og det gav ham noget, som han kunne bruge til at skabe forandringer i sit liv. 

Et par dage efter workshoppen kom postbuddet med en pakke til mig. Jeg ventede ingen pakker, men tog en saks og gik i gang med at åbne den. Da jeg så indholdet, satte jeg mig ned og tudede, for inde i pakken var den her - en Tumling.

Den var fra min lillebror. Det var en broderlig kærlighedserklæring, der ville noget, for han fortalte mig bagefter, at han havde jagtet Tumlingen i butikker og på nettet. Den var ikke nem at finde i en udgave, som ikke var polstret, og den polstrede rejser sig ikke altid op. Men han fandt den til sidst og skyndte sig at sende den til mig.

NytPerspektiv, Trivsel og Tumlingen

Da jeg fik Tumlingen i fysisk form, gik det op for mig, at den var symbolet på NytPerspektiv og trivsel. 

En definition på  trivsel er i følge Gyldendals - Den Store Danske “Et udtryk for et velbefindende, der giver det enkelte menneske følelsen af overskud, gåpåmod, handlekraft og glæde ved livet.” 

Hvis vi ikke har trivsel, har vi brug for et nyt perspektiv for at ændre det. Et nyt perspektiv som gør os i stand til at rejse os, når vi er blevet basket til ligesom Tumlingen. 

Jeg fik tegnet mine egne udgaver af Tumlingen.

De forskellige udgaver af Tumlingen fortæller, hvordan NytPerspektiv arbejder med at hjælpe dig med at blive en Tumling, så du kan skabe øget trivsel for dig selv og andre. 

 • Aha oplevelser og refleksion: Evnen til at få øje på og undersøge tanker, følelser og overbevisninger, og give slip
 • En kasse fyldt med trivsels værktøjer: Værktøjer som kan skabe øget selvværd, bedre relationer, en indre styrke og større robusthed overfor påvirkninger
 • Adgang til hjertets visdom: Når vi skaber forbindelse mellem hjerne og hjerte, får vi adgang til vores intuition, og hjernen vil tænke klarere og mere kreativt. Derudover er der mange andre fordele 
 • Træning gennem coaching og workshops: Træning i at kunne mestre sine følelser og tanker, og have adgang til hjertet. Følelser og tanker opstår, men vi kan lære at mestre dem og til dels ændre dem

Fordele ved at være en Tumling

Albert Einstein har engang sagt, at du ikke kan løse et problem med samme tankegang, som skabte det.

Forestil dig, at du vil ændre på, hvordan du har det med andre. At deres opførsel ikke ville gå dig på, at du kan være ærlig overfor dem uden at frygte deres dom. 

Tænk hvis det blev rigtigt for dig at sige fra og sige nej, når det var det, du mente, og opleve, at du kom fra et ærligt sted i dig selv.

Hvad nu hvis du gerne ville kunne håndtere uenighed uden at undskylde og få ondt i maven?

Måske vil du gerne have evnen til at rumme, at en anden bliver vred eller ked af det uden at miste kontakt til dit stærke ståsted.

Og hvad med at kunne mærke, hvad som er rigtigt for dig, og så handle på det uden at få tilladelse, også selvom andre måske bliver fornærmet eller synes, det ikke er rimeligt.

Det kan en Tumling, for den ser tingene med et andet perspektiv end det perspektiv, som vi oplever problemerne med. 

De vigtigste egenskaber du har, når du er en Tumling

Der er nogle overordnede egenskaber, du har, hvis du er Tumling. For at få og have dem kræver det, at du er nysgerrig efter at udforske og forstå nedenstående.

Give slip på det, som holder dig fast i en negativ følelse

Vi har alle negative følelser. Spørgsmålet er, om du kan give slip på dem og skifte over til positive følelser? Eller om du ikke ønsker at give slip og i stedet dyrke de negative følelser?

Forholde dig bevidst og kritisk til dine negative tanker, overbevisninger og følelser

Det er ikke unormalt at tro, at man er sine følelser og tanker. Det er lidt uheldigt, for hvis de er negative, holder de dig fastlåst i en ond cirkel af "Jeg er ikke OK". Men du er ikke dine tanker og følelser - de er blot tanker og følelser, som opstår, og som du kan ændre.

Skabe forbindelse mellem hjernen og hjertet rent fysisk

Hjernen kan kun fungere optimalt, når der er forbindelse til hjertet.

Alt for mange af os har brudt forbindelsen for ikke at være sårbare, og vi satser på at vores hjerne er den bedste til at udtænke, hvordan vi undgår at blive såret, trådt på, overset, overhørt, og hvad der ellers findes i den boldgade. Men det er via forskning bevist, at hvis der er forbindelse mellem vores hjerte og hjerne fysisk, kan vi langt bedre navigere i vores tanker og følelser og finde ind til der, hvor vi er OK.  

Når du har forbindelsen mellem hjerte og hjerne fungere din hjerne bedre. Har du for eksempel oplevet, at klappen gik ned, da du var til eksamen. Med forbindelse til hjertet vil din hjerne have adgang til områder i hjernen også hukommelsen.  

Der er også andre fordele som for eksempel adgang til din intuition og reducering af stresshormonet Cortisol.

Tumling er noget, du er og viser i din adfærd

Som Tumling kan du leve et liv, hvor du: føler dig ligeværdige med andre, har ægte og gode relationer, bruger dine evner, kender og står ved dig selv. Du er fleksible, og tager hverken kritik eller livets knubs personligt.

Når du er en Tumling i dine tanker, overbevisninger og følelser, kan du vise det i din adfærd. 

Men rigtigt mange af os, specielt kvinder, har gået i Flinkeskolen. Og der glemmer vi, hvordan man kan være en Tumling. 

Det er min mission via NytPerspektiv, at lære flest mulige, at genvinde Tumlinge evnerne. Det er vejen til at vi bliver gladere, trives mere og påvirke vores omgivelser positivt. 

Men hvad kan det betyder for dig, hvis du bliver en Tumling?

Det er som at slippe kampen og i stedet indtage en plads på et stabilt fundament af “jeg er OK”, og jeg har noget at bidrage med. 

Som Tumling har du nemlig de indsigter, forståelser og værktøjer, som giver dig mulighed for at give slip på den gamle historie og skabe en ny historie.


Den gamle historie kan for eksempel være:

 • Dine tanker og adfærd bliver kraftigt påvirket udefra
 • Du reagerer per automatik
 • Du står ikke stærkt i dig selv og føler dig fastlåst i livet
 • Du har svært ved at slippe situationer, især hvis du oplever dem som uretfærdige
 • Du har svært ved at sige nej, og siger du endelig nej kommer det “forkert” ud
 • Du har en negativ indre dialog
 • Du oplever, at du er dine tanker og følelser
 • Du vil gerne kunne styre, hvordan andre tænker om dig
 • Du føler, at du skal have "lov" af andre til at gøre de ting, du gerne vil


Som Tumling er din historie markant anderledes, for:

 • du bliver ikke så let “væltet” af omgivelsernes adfærd
 • du har en indre styrke at trække på og en stærk selvopfattelse
 • du har frihed til at vælge i stedet for at føle dig fastlåst
 • du er rummelig i forhold til andre og dig selv, men kan stadig sætte grænser
 • du har en indre ro eller kan hurtigt genskabe den, når verden omkring eller i dig er urolig
 • du har en god egen-relation, for du har selvrespekt og tænker positivt om dig selv
 • du kan skifte perspektiv og er åben for nye perspektiver
 • du ved, hvad du står for og kan holde fast i det, selvom du bliver provokeret
 • du ved, at det er vigtigere at være tro mod, hvem du er og hvad du står for, end at opnå en følelse af retfærdighed


Som Tumling kan du grundlæggende:

 • give slip på situationer, som før kørte i ring i dine tanker og følelser
 • betragte følelser og tanker, som det de er og ikke sandheder
 • tage tingene, som de kommer, og ikke tage sorgerne på forskud
 • sige fra, være ærlig og håndtere uenighed uden at være bange for andres reaktioner 
 • være nysgerrig på andres reaktioner, i stedet for at tage dem til dig som en dom over dig
 • stoppe dig selv i brok, medmindre du har givet dig selv brokketid for at slippe damp ud
 • være bevidst om dit valg af respons i stedet for at reagere per automatik
 • omskrive dine “historier” om dig selv og andre
 • tilgive dig selv og andre

Livet er ikke længere personligt, men en oplevelse hvad enten det er positivt eller negativt. Det betyder, at situationer er noget som sker og selvom det kan være hårdt tænker du ikke "hvorfor mig" eller "hvorfor ikke mig". Du tænker i stedet på det som noget, du skal finde ud af, hvordan du vil forholde dig til. Er det en sorg, tillader du dig selv at være i sorg, men uden "hvorfor mig", for livet er noget som sker. 

Med den opfattelse kan vi være nysgerrige og ikke føle os personligt forfulgt. Andres reaktioner og meninger skifter karakter. Det behøver ikke længere være noget, vi frygter, men i stedet få os til at overveje, hvad skal man tænke for at sige/gøre sådan. Vi får også mulighed for nøgternt at overveje, om der er noget i det, som vi kan bruge som feed back og inspiration til ændringer hos os selv.  

Det er blevet vigtigt at se bagom andres reaktioner og forsøge at forstå, hvad grunden kan være til, at de gør, som de gør. Det er som at have et ståsted i sig selv, hvorfra du kan vippe for at mærke, se og opleve, hvor andre "kommer fra", når de udviser en bestemt adfærd. Det betyder, at du i stedet for at tage deres adfærd for "pålydende" og reagere på dette, kan vurdere, hvad der vil være den mest hensigtsmæssige respons. Det betyder ikke, at du ikke kan sige fra.

Indianerne har et begreb, som kaldes "fierce love", som kan oversættes til heftig kærlighed. Det er den kærlighed, som kan være skrap, fordi der er brug for det. Men den er skrap i kærlighedens navn. 

Tumlingen har nemt ved at have gode og sunde relationer. Tumlingen kan skabe gode relationer, selvom udgangspunktet er en dårlig relation. Tumlingen kan også have en god relation til andre, selvom den andre har problemer med deres relation til Tumlingen.

Tumlingens sunde ståsted i sig selv gør, at den: 

 • ved, hvad den står for
 • kan give plads til andre 
 • ikke tager andres adfærd personligt  
 • ikke er bange for at sige fra, for det er kun overfor en bestemt handling, ikke personen

Kort sagt, så har Tumlingen selvindsigt og kan omsætte det til selvudvikling. Det betyder, at den er selv-ansvarlig, autentisk, empatisk, har autoritet over sit eget liv og kærlighed til sig selv. 

Har du glemt at være en Tumling?

Den Tumling, som vi kan købe i dag, er ofte polstret, så man ikke kan slå sig på den. Til gengæld bliver den tit liggende, når den bliver skubbet til. Det svarer til, hvad vi gør. Vi polstrer os for ikke at blive såret. Til gengæld får vi også pakket vores fleksibilitet så godt ind, at vi mister adgangen til den.

Hvordan kan du vide, om du er én af de Tumlinger, som har glemt at være en Tumling?

Prøv at se, om du kan sige ja til nogle af nedenstående udsagn:

 • Du bliver ved med at tro på, at dit liv kan blive mere tilfredstillende, men det det sker ikke
 • Du har svært ved at give slip på, hvordan andre har opført sig, og hvad de har sagt
 • Du tænker ofte “hvis bare ...”
 • Du har en indre dialog om, hvis hun siger ..., så siger jeg ..., så …..
 • Du tænker rigtigt meget, men tankerne kører ofte i ring og vil ikke give slip
 • Du føler, at livet har en tendens til at forbigå dig
 • Du ville ønske, at du kunne forudsige, hvad der vil ske og hvornår, så du kan forberede dig
 • Du har et stort pleaser-gen og overskrider derfor dine egne grænser eller lader andre overskride dem
 • Du ønsker et liv, hvor omgivelserne meget gerne må opføre sig anderledes, så du kan få nemmere ved at være i livet

Tumlingens verden er en verden, hvor livets genvordigheder måske nok berører én, men de vælter ikke én. En verden, hvor andres adfærd mere er en oplevelse end den direkte årsag til, at ens eget liv opleves som en kamp.

En Tumlings stærke ståsted er fyldt med glæde over at kunne tage ansvar for sit eget liv. Det kan være hårdt at vide, at ansvaret for din adfærd, dine beslutninger, følelser og tanker er dit eget. Men det er meget bedre, end at du skubber ansvaret over på andre, for det betyder, at du har givet dem styringen over dit liv. 

Grund elementer i Tumlingen

Inde i Tumlingen er der tre væsentlige elementer. Det er en firkantet klods, en rund bold og forbindelse mellem hjerte og hjerne. Hvis vi har glemt at være Tumlinge, er elementerne løsrevet, og så har vi balladen. 

Løsrevet og ude af deres sammenhæng bliver de tre elementer forstærket i en form, som svækker os. Vi får sværere ved at finde balancen efter et “fald” og er mindre robuste over for livets omstændigheder. Vi hviler ikke længere i os selv og mangler vores naturlige tilgang til den værdifulde del af os selv, og hvem vi er inderst inde. 

Bolden repræsenterer: Bevægelighed og fleksibilitet

En Tumling har en rund bold i bunden. Den giver os bevægelighed og fleksibilitet, så vi kan vippe tilbage i vores balance, men også vippe for at undersøge andres opfattelser uden at vi mister os selv. 

Løsrevet fra Tumlingen bliver bolden til en badebold, der triller for vejr og vind, andres meninger eller frygten for, hvad andre måske mener. Bolden falder aldrig til ro. Vi ved ikke, hvor vi hører til, for der kommer altid et vindpust og skubber os et nyt sted hen. 

Firkantet klods repræsenterer: Substans og ballast

En Tumling har en firkantet klods i sin kerne. Den giver os substans og tyngde, så selvom omstændigheder basker til os, så skal der meget til, for at vi kommer ud af balance. Man kan stole på en Tumlings ærlighed, og at adfærd er autentisk.

Løsrevet fra Tumlingen vælter den firkantede klods ved modgang eller tolkning af, at den tror eller ved, at andre ikke kan lide den. Så gør vi os mere firkantede for at stå bedre fast. Men prisen er høj, for nok står vi bedre fast som firkantet klods end en Tumling, men når vi bliver væltet, så vælter vi for alvor og rejser os ikke så let igen. 

Som voksen med en firkantet personlighed, bliver vores adfærd måske pleasende, vred, selvretfærdig, modløs, trist eller noget af det hele.

Forbindelsen fysisk mellem hjerte og hjerne repræsenterer: Balance og retning

Forbindelsen mellem hjertet og hjernen giver en Tumling adgang til intuition, drømme, mål og viden om, hvad der føles rigtigt. Det får hjernens dele til at samarbejde bedre med det resultat, at vi bliver mere klart tænkende og kreative. Forbindelsen gør, at vi som Tumlinge har selvværd og selvtillid og ønsker det bedste for andre. Det sikrer også, at vi er tro mod os selv uanset andres reaktioner mod os.

Løsrevet fra Tumlingen er forbindelsen mellem hjerte og hjerne brudt. Det bliver sværere at finde vej i livet, tænke klart og bruge vores intuition. Hjertets betydning, udover at pumpe blodet rundt, vil aftage. Og hjernen cykler af sted uden opsyn. Vi begynder at tro, at det er hjernen, som alene skal redde os.

Vi tror, at det må være muligt at tænke sig til, hvad det vil kræve for at få andre til at forstå, at de skal ændre sig, så det hele bliver bedre. Og hvis nu vi er kloge nok, smarte nok og kan regne den ud, så må vi da blive respekteret og betragtet som ligeværdige. Men det sker ikke, når vi ikke har hjertet med i det.

Når hjerte og hjerne samarbejder - genvej til trivsel

Jeg håber, at du har fået lyst til at lære, hvordan du kan blive en Tumling og skabe øget trivsel                

Få et nyt perspektiv på hvordan NytPerspektiv kan hjælpe med dette.

Mange hilsner, Mari-Ann

Mange hilsner, Mari-Ann Stavnshøj

© NytPerspektiv v. Mari-Ann Stavnshøj

Følg mig på


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>