Trivsel i børnehøjde kræver
trivsel i voksenhøjde

Hvilke udfordringer i samarbejdet
 er det tid til at se på, så alle kan vokse?


Vi har en personalegruppe, der er kærlig og indlevende. De er stabile, og det lave sygefravær er jo også et tegn på, at de trives."

"Vi har en fantastisk forældregruppe, der bakker op om institutionen."

Ovenstående er udtalelser fra en leder af institution, som af forældre blev indstillet til en anerkendelse i form af ugens buket fra en lokalavis. 


Er det også sådan i jeres institution?


Eller er det som det var i en anden institution iflg. pædagogen:

"Så kom der lige en sygemelding mere!"

"Jeg ved godt, at jeg siger nej til børnene uden anden grund end, at jeg er kørt træt."

"Det er jo ikke vores tur og de hjælper heller ikke." fra en institution med vuggestue og børnehave i samme hus.

Personale taler indbyrdes nedsættende om forældre og hinanden.


Det helt specielle for jer, som personale i en institution er, at I ikke har muligheden for at gemme jer bag en computerskærm, hvis der er uoverensstemmelser. Enten så får uoverensstemmelser lov til at påvirke jeres trivsel eller de bliver løst på en ordentlig måde, allerbedst taget i opløbet. 


Hvorfor ikke skabe et godt samarbejde, med udgangspunkt i et stærkt fællesskab, som gør alle i personalegruppe glade for at gå på arbejde, forældre glade for institutionen, og giver børnene en god oplevelse af omsorgen i institutionen. 


Det kan lade sig gøre - med de rigtige værktøjer og indsigter. Med forståelse af hvad der skaber den gode arbejdsdag med trivsel og hvodan vi kan takle det som skaber brok og dårligt arbejdsmiljø. Det er muligt med et nyt perspektiv. Som Einstein sagde "Du kan ikke løse et problem med den samme tankegang (bevidsthed), som skabte det." Men hvordan får man en ny tankegang (bevidsthed)? Det er her NytPerspektiv kommer ind i billedet. Læs herunder hvordan I kan få et nyt perspektiv. 


KOM GODT VIDERE MED

Foredrag:

Stop brok - få arbejdsglæde

En epidemi har spredt sig blandt medarbejdere på mange institutioner.

Epidemien hedder brok - og den er ødelæggende, både for den enkelte, for samarbejdet og for arbejdsglæden.  


Og så er den smitsom, men der findes en kur.

Pris ex moms

kr. 3.000,00

Stop brok - få arbejdsglæde

En epidemi har spredt sig blandt personalet på mange områdecentre.

Epidemien hedder brok - og den er ødelæggende, både for den enkelte, for samarbejdet og for arbejdsglæden.  

Og så er den smitsom, men der findes en kur.

Pris ex. moms kr. 2.500,00

Stop brok - få arbejdsglæde

En epidemi har spredt sig blandt personalet på mange områdecentre.

Epidemien hedder brok - og den er ødelæggende, både for den enkelte, for samarbejdet og for arbejdsglæden.  

Og så er den smitsom,
men der findes en kur.

Pris ex. moms kr. 2.500,00

Personaledag(e) som inspirerer til forandring, 
bedre samarbejde og arbejdsglæde

Vi har alle vores grunde til at opfatte, som vi gør, og det er derfor vigtig, at vi først og fremmest lærer:


 • at forandring starter indefra
 • at vi kan komme til at forstå vores egne og andres bevæggrunde
 • hvordan vi kan skabe forandring

Pris ex moms

halv dag kr. 9.000,00

hel dag kr. 15.000,00

Personaledag(e) som skaber forandring, bedre samarbejde og arbejdsglæde

Vi har alle vores grunde til at opfatte, som vi gør, og det er derfor vigtigt, at vi først og fremmest lærer: 

 • at forandring starter indefra
 • at vi kan komme til at forstå vores egne og andres bevæggrund
 • hvordan vi kan skabe forandring

Pris ex moms - halv dag kr. 9.000,00 - hel dag kr. 15.000,00

Persoanledag(e) som skaber forandring, bedre samarbejde og arbejdsglæde

Vi har alle vores grunde til at opfatte, som vi gør, og det er derfor vigtigt, at vi først og fremmest lærer: 

 • at forandring starter indefra
 • at vi kan komme til at forstå vores egne og andres bevæggrund
 • hvordan vi kan skabe forandring

Pris ex moms
halv dag kr. 9.000,00
hel dag kr. 15.000,00

Hjælp til at undgå en sygemelding 

Medarbejderen var ved at gå ned med akut stress.

Efter nogle coaching sessioner var hun ovenpå igen og:


 • arbejdspladsen undgik en sygemelding
 • medarbejderen var gladere, end hun havde været tidligere
 • medarbejderen blev klar over, hvordan hun tidligere havde haft fokus på uvæsentlige ting, og hvordan hun nu kunne være en vigtig bidragsyder til samarbejdet

Pris ex moms

1 sessioner kr. 1.000,00

5 sessioner 4.500,00

Hjælp til at undgå en sygemelding 

Medarbejderen var ved at gå ned med akut stress. 
Efter nogle coaching sessioner var hun ovenpå igen og:

 • arbejdspladsen undgik en sygemelding
 • medarbejderen var gladere, end hun havde været tidligere
 • medarbejderen blev klar over, hvordan hun tidligere havde haft fokus på uvæsentlige ting, og hvordan hun nu kunne være en vigtig bidragsyder til samarbejdet

Pris ex moms
1 sessioner kr. 1.000,00
5 sessioner 4.500,00

Andre siger:

Mari-Ann som undervisere
Tankevækkende, sjovt, inspirerende og arbejdsglæde
Tak Mari-Ann for et inspirerende oplægsindhold til vores personale weekend og fordi det lykkedes dig at sammensættet et nærmest umuligt program, hvor meget skulle indeholdes i løbet af få timer. 
Få et nyt syn på mennesker, der brokker sig
Mari-Anns store styrke er, at hun formår at illustrere "brokkens" mange ansigter uden at hænge nogen ud. I stedet fi jeg en viden om de mange mekanismer, der ubevidst er på spil hos hver af os.